طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت ها در نوع چاپی افست و دیجیتال چاپ میشوند پس ما نیز بر اساس این دو نوع طراحی را انجام میدهیم

 

کارت ویزیت افست با کیفیت رنگ متوسط بوده و دارای 2 سایز 8.5 4.8 و 8.4 در 4.8 سانتی متر میباشد

کارت ویزیت دیجیتال با کیفیت رنگ بالا بوده و دارای 2 سایز 9.5 و 9.6 سانتی متر میباشد