کارت ویزیت ها در نوع چاپی افست و دیجیتال چاپ میشوند پس ما نیز بر اساس این دو نوع طراحی را انجام میدهیم

 

کارت ویزیت افست با کیفیت رنگ متوسط بوده و دارای ۲ سایز ۸٫۵ ۴٫۸ و ۸٫۴ در ۴٫۸ سانتی متر میباشد

کارت ویزیت دیجیتال با کیفیت رنگ بالا بوده و دارای ۲ سایز ۹٫۵ و ۹٫۶ سانتی متر میباشد